Popularne tagi
Tagi

Poszukujemy nowej osoby do naszego zespołu!

Poszukujemy nowej osoby do naszego zespołu!

Asystent/ka projektu „Latarnie PNWM“

Charakter i zakres świadczonej usługi:

– Współpraca z koordynatorką projektu przy realizacji działań zaplanowanych w
projekcie,
– Stworzenie bazy danych szkolnych i pozaszkolnych organizacji w regionie,
– Nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z organizacjami w celu stworzenia
aktywnej sieci współpracy pomiędzy nauczycielami i multiplikatorami,
– Przedstawienie oferty edukacyjnej Miejsca Pamięci Stalag VIII A w regionalnych
szkołach i instytuacjach w Polsce i Niemczech,
– Przygotowanie materiałów (mapy, karty pracy itp.) służących do
przeprowadzenia oferty edukacyjnej oraz wizyty w miejscu pamięci,
– Wspieranie koordynatorki przy przeprowadzaniu dwóch seminariów
dydaktycznych na temat polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej,
– Ogólna administracja projektowa,
– Promocja projektu po polsku i niemiecku (PR),
– Regularne uczestnictwo w spotkaniach zespołu.

WYMAGANIA:

– Znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie B2/C1,
– Prawo jazdy kat.B,
– Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole,
– Łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
– Kreatywność.

OFERUJEMY:

– Zmotywowany, młody, polsko-niemiecki zespół,
– Regionalną i ponadregionalną sieć kontaktów,
-Długoletnie doświadczenie w zakresie pracy na rzecz pamięci, międzynarodowej pracy z
młodzieżą oraz organizacji eventów,
– Elastyczne godziny pracy.

Umowa o dzieło zostanie zawarta na czas określony, tj. od 01.12.2021-31.07.2022. Wynagrodzenie jest oparte na taryfie TVöD 9.
W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV drogą mailową na adres: history@themusicpoint.net.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14.11.2021r.