Popularne tagi
Tagi

Aktywne zwiedzanie

Zwiedzanie z aktywnym udziałem młodzieży jest formą edukacji pozaformalnej opartej na metodzie peer-to-peer learning. Uczniowie zostają podzieleni na małe podgrupy, w których samodzielnie opracowują wybrane zagadnienia. Podczas oprowadzania po wystawie stałej oraz terenie Stalagu VIII A uczniowie wcielają się w rolę przewodnika i prezentują wyniki swojej pracy. Przekazane informacje są w razie potrzeby uzupełniane przez profesjonalnego przewodnika.

Informacje praktyczne: Oferta edukacyjna kierowana jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej szczebla gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego (od 14 do 20 lat). Zajęcia mogą odbywać się w grupach polsko-niemieckich (również międzynarodowych). Zajęcia prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 30 osób.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach seminaryjnych Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, na ekspozycji muzealnej oraz na terenie Stalagu VIII A. Udział w zajęciach powinien wynikać ze świadomie podjętej decyzji. Młodzież w stopniu decydującym powinna mieć wpływ na kształt programu – metody pracy i formę wykorzystywania wyników. Zaangażowanie nauczycieli oraz ich współpraca z pracownikami stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN jest niezbędna do powodzenia zajęć. Wspólne przygotowanie programu oraz jego podsumowanie wspiera lepsze przyswajanie wiedzy przez uczniów.