Popularne tagi
Tagi

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Polsko-niemiecka wymiana szkolna może mieć charakter warsztatów historycznych bądź workcampu. Podczas dni projektowych międzynarodowa grupa poznaje kraje sąsiadów, tradycje, język i jednocześnie wspólnie odkrywa historię Stalagu VIII A i przebywających w nim w okresie II wojny światowej jeńców. Młodzież poprzez współprace kształtuje postawy tolerancyjne oraz kreuje w sobie świadomość międzykulturową.

Informacje praktyczne: Oferta edukacyjna kierowana jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej szczebla gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego (od 14 do 20 lat). Zajęcia mogą odbywać się w grupach polsko-niemieckich (również międzynarodowych). Zajęcia prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 30 osób.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach seminaryjnych Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, na ekspozycji muzealnej oraz na terenie Stalagu VIII A. Udział w zajęciach powinien wynikać ze świadomie podjętej decyzji. Młodzież w stopniu decydującym powinna mieć wpływ na kształt programu – metody pracy i formę wykorzystywania wyników. Zaangażowanie nauczycieli oraz ich współpraca z pracownikami stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN jest niezbędna do powodzenia zajęć. Wspólne przygotowanie programu oraz jego podsumowanie wspiera lepsze przyswajanie wiedzy przez uczniów.