Popularne tagi
Tagi

Kilkudniowe warsztaty historyczne

Warsztaty historyczne są najbardziej efektywną formą pedagogiki miejsca pamięci. Podczas dni projektowych grupa poznaje losy jeńców wojennych przebywających w Stalagu VIII A podczas II wojny światowej oraz historię obozu. Zajęcia oparte są na samodzielnej pracy młodzieży z materiałami źródłowymi. Wynikiem warsztatów jest produkt, który dokumentuje tę kilkudniową pracę. Uczniowie i nauczyciele sami ustalają jego formę. Może to być przykładowo opracowanie gazety obozowej, komiks, film dokumentujący, nieduża wystawa, prezentacja plastyczna, itd.

Informacje praktyczne: Oferta edukacyjna kierowana jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej szczebla gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego (od 14 do 20 lat). Zajęcia mogą odbywać się w grupach polsko-niemieckich (również międzynarodowych). Zajęcia prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 30 osób.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach seminaryjnych Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, na ekspozycji muzealnej oraz na terenie Stalagu VIII A. Udział w zajęciach powinien wynikać ze świadomie podjętej decyzji. Młodzież w stopniu decydującym powinna mieć wpływ na kształt programu – metody pracy i formę wykorzystywania wyników. Zaangażowanie nauczycieli oraz ich współpraca z pracownikami stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN jest niezbędna do powodzenia zajęć. Wspólne przygotowanie programu oraz jego podsumowanie wspiera lepsze przyswajanie wiedzy przez uczniów.