Popularne tagi
Tagi

Jednostka centralna PNWM

Jednostka centralna PNWM

Polsko-niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to międzynarodowa organizacja, która wspiera finansowo polsko-niemiecki projekty z udziałem młodzieży. W dniu 17 czerwca 1991 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu PNWM.

Aby ułatwić proces składania wniosków PNWM współpracuje z siecią jednostek centralnych w Polsce i Niemczech. Jednostki centralne Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży to niezależne organizacje i stowarzyszenia, które pracują z młodymi ludźmi lub prowadzą wymianę. Organizacje te rozpatrują na zlecenie PNWM wnioski o dofinansowanie oraz reprezentują interesy organizacji młodzieżowych, przekazując PNWM ważne uwagi i sugestie.

PNWM

Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V. jako Jednostka Centralna PNWM

Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen jest jednostką centralną PNWM od kwietnia 2014 roku. Do naszych zadań należy wspieranie görlitzkich instytucji w realizacji polsko-niemieckich projektów młodzieżowych. Organizacje pozaszkolne z Görlitz mogą bezpośrednio do nas składać wnioski o dofinansowanie projektu przez PNWM. Wszystkie inne organizacje, grupy oraz osoby prywatne z Görlitz-Zgorzeleca informujemy o działalności PNWM oraz konsultujemy przy pisaniu wniosków bądź sporządzaniu rozliczeń projektów.

Jakie przedsięwzięcia dotuje PNWM?

  • Polsko-niemieckie wymiany młodzieży
  • Trójstronne projekty wymiany młodzieży
  • Programy specjalistyczne dla pracowników młodziezowych
  • Praktyka w kraju sąsiada
  • Małego projekty (publikacje, koncerty, itd.)

Dalsze informacje w zakładce Dotacje na stronie PNWM.

Kontakt:

Louise Georgi
office@themusicpoint.net
+49 3581 66 12 69

W razie pytań zapraszamy do kontaktu! Składanie wniosków jest możliwe przez cały rok!