Popularne tagi
Tagi

Miasto Dzieci

Children's Town

Miasto dzieci to jedyny w swoim rodzaju projekt wakacyjny dla polskich i niemieckich dzieci, głównie ze Zgorzelca i Görlitz, choć nie tylko. Urządzone na wzór prawdziwego miasta miasteczko ma swoje urzędy, zakłady pracy, walutę, władze i czuwającą nad porządkiem policję. Obywatele miasteczka pracują i bawią się, ale muszą przy tym – jak w prawdziwym świecie – przestrzegać ustalonych zasad. Językami urzędowymi na terenie miasteczka są polski i niemiecki, ale mali obywatele chętnie wykorzystują także znajomość innych języków.

Miasto Dzieci jest otwarte w dni powszednie od godziny 9 do 16. Opiekę nad dziećmi sprawują dorośli pracownicy i wolontariusze. Pierwszą z obowiązkowych wizyt każdy przybywający składa w urzędzie meldunkowym, gdzie otrzymuje dowód osobisty, ważny na terenie miasta. Kolejną instytucją, którą tym razem codziennie odwiedza każdy uczestnik, jest urząd pracy. Tam wydawane są „karty pracy” uprawniające do podjęcia zatrudnienia w wyznaczonym lub wybranym warsztacie czy instytucji. Pracować można na pół etatu (2 godz.) lub cały etat (4 godz.). Dzieci pracują m.in. w straży pożarnej, policji, straży granicznej, urzędzie pracy, banku, radiu, gazecie, piekarni i w kwiaciarni. W miasteczku działa biblioteka, punkt selektywnej zbiórki odpadów, w którym dzieci uczą się, jak segregować odpady i dowiadują, dlaczego powinniśmy dbać o środowisko. Za pracę, jak w prawdziwym świecie, dzieciaki otrzymają wynagrodzenie wypłacane przez bank po okazaniu dowodu i „karty pracy”, na której pracodawca zapisuje czas pracy. Wypłaty dokonywane są w „lokalnej” walucie (słonie, wielbłądy, małpy, żaby).

Strona internetowa Miasta Dzieci

Dokumentacja Kindermiasto Zgorlitz 2021

Kimi 21 Dokumentation_Dokumentacja

Kontakt:

Pauline Voigt

info@kindermiasto.eu

+49 (0)3581 661269