Popularne tagi
Tagi

Bezimienni bohaterowie

lokalna historia Zgorzelca i Görlitz

Nazwa projektu
Bezimienni bohaterowie – lokalna historia Zgorzelca i Görlitz

Nazwa programu:
Fundusz Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014–2022

Opis projektu:
Wiedza o obozach jenieckich jest pełna. Dotyczy to również Stalagu VIIIA – Goerlitz Ost, życia i losu jeńców przebywających w nim, jak i historii powojennej Zgorzelca. Stalag VIIIA zbudowany został przez polskich jeńców kampanii wrześniowej 1939r. Pamięć o tych wydarzeniach i ludziach nie funkcjonuje w historii lokalnej obu miast. Działania na rzecz opracowania i upowszechnienia historii tego miejsca wzmacniać będą świadomość i tożsamość regionalną niezbędną dla dalszego rozwoju regionu, np. w dziedzinie celowej turystyki historycznej. Projekt zostanie zrealizowany poprzez przygotowanie wprowadzającego w tematykę seminarium dla społeczności lokalnej Görlitz i Zgorzelca, a następnie międzynarodową konferencję „Jeńcy wojenni. Międzynarodowa społeczność”. Jak również działania na rzecz upamiętnienia postaci byłych jeńców Stalagu VIIIA. Te ostatnie zapoczątkują utworzenie archiwum dot. jeńców Stalagu VIIIA.

Cel projektu:
Celem projektu wzmocnienie świadomości i tożsamości regionalnej mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza poprzez upowszechnienie lokalnej historii miast Zgorzelca i Görlitz.

Beneficjent:
Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura (Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości) – www.centrumstalag8a.pl

Partnerzy projektu:
Meetingpoint Music Messiaen e.V – www.meetingpoint-music-messiaen.net, Gmina Miejska Zgorzelec – www.zgorzelec.eu

Okres realizacji:
03.04.2017 – 30.11.2017

Wartość projektu:
20 000,00 EURO

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
75,5%

Bezimienni bohaterowie plakat