Popularne tagi
Tagi

Meetingpoint Music Messiaen e.V.

Działalność założonego w 2006 r. stowarzyszenia Meetingpoint Music Messiaen opiera się na trzech filarach. Są to: pamięć o byłym niemieckim obozie jenieckim Stalag VIIIA, pamięć o Olivierze Messiaenie, który w stalagu skomponował „Kwartet na koniec czasu” oraz dotycząca teraźniejszości, jak i zorientowana na przyszłość praca z młodymi ludźmi, która ma na celu przekazywanie wiedzy historycznej związanej z regionem, kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich i uświadamianie znaczenia tożsamości regionalnej. Organizując i przeprowadzając projekty edukacyjne w ciągu 10 lat, stowarzyszenie zbudowało w regionie pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego partnerską sieć stowarzyszeń, miejsc pamięci i organizacji samorządowych. Głównym celem współpracy stowarzyszenia Meetingpoint Music Messiaen i Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura jest stworzenie w Europejskim Centrum, znajdującym się na terenie byłego Stalagu VIIIA, miejsca, które by łączyło wspomniane dziedziny pracy stowarzyszenia Meetingpoint Music Messiaen i Fundacji. Stowarzyszenie i Fundacja dążą do kontynuacji rozpoczętej w 2007 r. ścisłej współpracy operacyjnej i rozwoju Miejsca Pamięci Stalag VIIIA jako przestrzeni spotkań ludzi różnych narodowości, wywodzących się z różnych grup etnicznych, kulturowych i społecznych. Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen jest głównym partnerem Fundacji w realizacji projektów transgranicznych służących pogłębieniu współpracy między Polakami i Niemcami w regionie polsko-saksońskiego pogranicza.

Statut_MeetingpointMusicMessiaen_PL