Popularne tagi
Tagi

Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości

Rozpoczął się projekt INTERREG: „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym, w którym Meetingpoint jest partnerem!

 

Cel główny

Celem głównym projektu jest stworzenie transgranicznej sieci edukacyjnej w zakresie historii regionalnej, podniesienie kompetencji językowych i kulturowych, kształtowanie postaw obywatelskich oraz wsparcie procesów mobilności i zainteresowania regionalnym rynkiem pracy wśród uczniów.

 

Cele szczegółowe projektu

1. Poszerzenie, urozmaicenie i wsparcie transgranicznej szkolnej i pozaszkolnej oferty edukacyjnej. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie wielokulturowości, znajomości języka sąsiada oraz mobilności w regionie wsparcia.

2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego i pogłębienie wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturowym regionu. Zainteresowanie młodzieży obszarem wsparcia. Opracowanie materiałów dydaktycznych uwzględniających nowoczesne metody przekazu informacji.

3. Przełamywanie bariery mentalnej, kulturowej i językowej na zajęciach warsztatowych i podczas podróży edukacyjnych w grupach językowo mieszanych. Poznanie kraju sąsiada z nowej perspektywy. Kształtowanie transgranicznej tożsamości i poczucia wspólnoty kulturowej i regionalnej.

 

Okres realizacji

01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.

 

Partner wiodący

Fundacja Pamięć, Edukacja Kultura

logo ecek

 

 

 

 

 

Partnerzy projektu

Meetingpoint Music Messiaene.V.

Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal

Stadtverwaltung Görlitz

Förderkreis Görlitzer Synagoge e.V.

Gmina Miejska Zgorzelec

Gmina Zgorzelec

 

Wartość projektu

642.606,10 EURO

 

Wartość dofinansowania

546.215, 18 EURO

 

Ulotka

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH W RAMACH PROJEKTU INTERREG

Meetingpoint Music Messiaen e.V. poszukuje zewnętrznego wykonawcy do przetłumaczenia przewodnika dydaktycznego o Stalagu VIII A w ramach projektu „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości” na język polski, angielski i czeski.

Zaproszenie do składania ofert (w języku niemieckim)_PL

Zaproszenie do składania ofert (w języku niemieckim)_CZ

Zaproszenie do składania ofert (w języku niemieckim)_ENG

Prosimy o przesłanie ofert cenowych do dnia 18.11.2021r. na adres .

 

Leistungsbeschreibung_Übersetzung_PLLeistungsbeschreibung_Übersetzung_CZLeistungsbeschreibung_Übersetzung_ENG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH W RAMACH PROJEKTU INTERREG

Meetingpoint Music Messiaen poszukuje wykonawcy, który opracuje treści do przewodnika po Stalagu VIII A w ramach Projektu „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”.

Zaproszenie do składania ofert (w języku niemieckim)

Prosimy o przesyłanie ofert cenowych do dnia 31.01.2021r. na adres history@themusicpoint.net.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.