Popularne tagi
Tagi

Workcamp

Projekty typu workcamp są połączeniem pracy umysłowej z praca fizyczną. Młodzież poprzez pielęgnacje terenu zielonego Stalgu VIII A, opiekę nad cmentarzem jeńców radzieckich oraz prace archeologiczne odkrywa historię i uczy się szacunku do dziedzictwa kulturowego (learning by doing). Zajęcia na terenie połączone są z samodzielną pracą młodzieży z materiałami źródłowymi, która służy lepszemu poznaniu historii obozu.

Projekty workcamp mogą odbywać się w grupach międzynarodowych. Trwają minimalnie 3-4 dni.

Informacje praktyczne: Oferta edukacyjna kierowana jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej szczebla gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego (od 14 do 20 lat). Zajęcia mogą odbywać się w grupach polsko-niemieckich (również międzynarodowych). Zajęcia prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 30 osób.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach seminaryjnych Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, na ekspozycji muzealnej oraz na terenie Stalagu VIII A. Udział w zajęciach powinien wynikać ze świadomie podjętej decyzji. Młodzież w stopniu decydującym powinna mieć wpływ na kształt programu – metody pracy i formę wykorzystywania wyników. Zaangażowanie nauczycieli oraz ich współpraca z pracownikami stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN jest niezbędna do powodzenia zajęć. Wspólne przygotowanie programu oraz jego podsumowanie wspiera lepsze przyswajanie wiedzy przez uczniów.