Popularne tagi
Tagi

Jesteśmy “Latarnią PNWM”!

Jesteśmy “Latarnią PNWM”!

Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V.  zostało wyróżnione jako “Latarnia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” za swoje działania na rzecz integracji polsko-niemieckiej.


Celem programu “Latarnie PNWM” jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy polsko-niemieckiej oraz rozszerzenie oferty programowej instytucji działających w obszarze międzynarodowej wymiany młodzieży. 

Jakie działania będziemy realizować jako “Latarnia”?


W ramach projektu przygotowujemy międzynarodową, a przede wszystkim polsko-niemiecką ofertę edukacyjną adresowaną do młodych ludzi. Opracowujemy broszurę, która będzie dotyczyć  Miejsca Pamięci Stalag VIII A, historii jeńców wojennych, II wojny światowej oraz lokalnej historii powojennej. 

Naszym celem jest, aby jak największa liczba uczniów, a także przedstawicieli organizacji pozaszkolnych w regionie poznała Miejsce Pamięci Stalag VIII A oraz zainteresowała się tematyką historyczną. Wymienione założenia realizujemy poprzez różnorodne działania, a należą do nich m.in. wizyty w szkołach i instytucjach na terenie Polski i Niemiec, podczas których przedstawiamy nasz program edukacyjny. Ponadto regularnie wspieramy merytorycznie i organizacyjnie różne podmioty w przygotowywaniu wizyt w Miejscu Pamięci Stalag VIII A – także dla grup wielonarodowych.

Dążymy do tego, aby w przyszłości każdy młody człowiek mieszkający w naszym regionie przynajmniej raz odwiedził Miejsce Pamięci oraz wziął udział w co najmniej jednych polsko-niemieckich warsztatach. 

Obecnie zajmujemy się również opracowaniem materiałów dydaktycznych. Ponadto w przyszłym roku rozszerzymy naszą ofertę o doradztwo w zakresie edukacji historycznej oraz organizację seminariów kształceniowych.
W celu realizacji naszych zamierzeń poszukujemy wsparcia – asystenta/asystentki kierownika projektu. Więcej informacji znajduje się w OGŁOSZENIU.

Bardzo cieszymy się z otrzymanej w ramach programu “Latarnie PNWM” dotacji, która jest wyrazem uznania naszej wieloletniej pracy, w tym jako centralnej jednostki PNWM.

O podejmowanych w ramach projektu działaniach informujemy regularnie na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Zachęcamy do śledzenia nas, aby być na bieżąco.