Popularne tagi
Tagi

Świadkowie historii poszukiwani!

Świadkowie historii poszukiwani!

Świadkowie historii poszukiwani!

Do projektu „Przeciwko zapomnieniu – robotnicy przymusowi w Görlitz“ poszukujemy osób, które opowiedzą nam o swoich doświadczeniach z pracownikami przymusowymi oraz jeńcami wojennymi w latach 1939-1945.

Projekt bada warunki życia (zakwaterowanie, wyżywienie, wyzysk) robotników przymusowych w görlitzkich zakładach pracy w latach 1939-1945. Uwagę poświęca przed wszystkim dwóm grupom robotników: jeńcom Stalagu VIII A, którzy zostali zmuszeni do pracy w zewnętrznych komandach oraz przymusowym robotnikom cywilnym z Europy Środkowej i Wschodniej sprowadzonym do Görlitz. Interesują nas przede wszystkim kontakty z mieszkańcami, warunki życia oraz gospodarcze znaczenie pracy przymusowej dla miasta.

Celem projektu jest przywrócenie pamięci o robotnikach przymusowych w Görlitz. Poprzez oferty edukacyjne skierowane do społeczności miasta poruszymy temat, który różnie był spostrzegany w okresie III Rzeszy, NRD, jak i po 1989 roku.

Rozmowa może odbywać się anonimowo.

Kontakt:

Klara-Maeve O’Reilly
Demianiplatz 40, 02826 Görlitz
03581 661 269
meeting@themusicpoint.net

Projekt jest dofinansowany ze środków Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ EVZ