Popularne tagi
Tagi

Protest przeciwko likwidacji stowarzyszenia Memoriał International!

Protest przeciwko likwidacji stowarzyszenia Memoriał International!

Działalność stowarzyszenia Memoriał International w zakresie badania historii zbrodni i represji politycznych ma bezpośredni wpływ na prace Miejsca Pamięcia Stalag VIII A.

Dzięki pracy Memoriału rodziny mają szansę poznać losy swoich synów, ojców czy braci, którzy stracili swoje życie w niewoli wskutek nieludzkich warunków bytowych, w jakich byli przetrzymywani.

Tym dotychczas bezimiennym jeńcom wojennym, pochowanym w zbiorowej mogile tuż za terenem Stalagu, zostaje zwrócona tożsamość.

Praca nad rozliczeniem się z tą trudną przeszłością wciąż jest daleka od zakończenia. Dlatego sprzeciwiamy się rozwiązaniu stowarzyszenia Memoriał International i żądamy natychmiastowego wstrzymania procesu likwidacyjnego.