Popularne tagi
Tagi

PODSUMOWANIE WORCATION 2018

PODSUMOWANIE WORCATION 2018

Podsumowanie Worcation 2018

W ostatni piątek lipca uroczyście zakończyliśmy tegoroczną, już jedenastą edycję Worcation organizowaną przez Meetingpoint Music Messiaen. Jej uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, jakie zdobyli podczas dwutygodniowego workcampu oraz uczcić pamięć ofiar obozu jenieckiego Stalag VIII A.

Młodzi ludzie z Francji, Włoch, Ukrainy, Polski i Niemiec pracowali razem przez dwa wakacyjne tygodnie, angażując się w żywą kulturę pamięci tego miejsca. Uczestnicy aktywnie wspierali proces wykopalisk trwających na tym terenie. Z pomocą archechologa, Pawła Zawadzkiego udało im się odkryć dwie nocne toalety obozowych baraków.

Pracę na terenie dawnego obozu jenieckiego, gdzie do dziś odnajdywane są osobiste przedmioty codziennego użytku, Gwenn Fraser z Amiens – partnerskiego miasta Görlitz we Francji, określił jako „możliwość uczczenia pamięci ofiar tego obozu”.

Podczas ceremonii obecni byli: starosta Bernard Lange, burmistrz Görlitz – Siegfried Deinege oraz zastępca burmistrza Zgorzelca – Radosław Baranowski, którym uczestniczka z Włoch – Giulia Morelli, zaprezentowała znaleziska oraz objaśniła złożone fazy procesu ich pozyskiwania.

Grupa uczestników zajmująca się badaniem koncepcji sztuki w kontekście dawnego obozu jenieckiego, w miejscu gdzie obecnie znajduje się landartowa instalacja; pomiędzy dwoma stanowiskami archeologicznymi, wygłosiła przygotowany na tę okazję wiersz w pięciu językach, a następnie Hubert Grabowski, uczestnik z Polski, zagrał na rogu.

Na koniec wszyscy przenieśli się pod pomnik, aby złożyć kwiaty i upamiętnić ofiary obozu jenieckiego STALAG VIII A.

Podsumowanie Worcation 2018

Fundatorzy:

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Stadt Görlitz
Miasto Zgorzelec
Tags: