Popularne tagi
Tagi

Międzynarodowa konferencja „Europejskie narracje II wojny światowej”

Międzynarodowa konferencja „Europejskie narracje II wojny światowej”

24 września 2021 roku w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu odbyła się konferencja pt. „Europejskie narracje II wojny światowej – Obozy jenieckie jako miejsca pamięci w świetle dzisiejszych kontrowersji interpretacyjnych II wojny światowej” zorganizowana przez Fundację Pamięć, Edukacja, Kultura we współpracy ze stowarzyszeniem Meetingpoint Music Messiaen e.V.

Konferencja rozpoczęła się złożeniem wieńców pod pomnikiem jeńców Stalagu VIIIA przez przedstawicieli korpusu dyplomatycznego: ambasadora Belgii, konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, konsul honorową Włoch we Wrocławiu oraz Kingę Hartmann, prezes Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura i Alexandrę Grochowski, reprezentującą  Meetingpoint Music Messiaen e.V.

W konferencji wzięli udział wybitni eksperci tematu. Ważnym punktem programu była dyskusja panelowa (p. program) z udziałem Jensa Nagela z byłego Obozu Jenieckiego Zeithain, dr Violetty Rezler-Wasielewskiej z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, prof. Pierre’a Webera z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr. Yevgeniya Bilonozhko z Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie oraz dr. Kazimierza Wóycickiego.

Dr Cezary Buśko przedstawił wyniki nieinwazyjnych badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 2019 na części terenu byłego obozu. Nowych informacji odnośnie do składu narodowościowego Armii Czerwonej dostarczył w referacie dr Bilonozhko.

Nie pominięto też najbardziej chyba znanego byłego jeńca obozu, francuskiego kompozytora Oliviera Messiaena. Po wprowadzeniu Anny Cherner-Drieux z Ambasady Francji prof. Jerzy Stankiewicz z Krakowa odczytał swój list poświęcony temu wielkiemu kompozytorowi.

W trakcie konferencji prezes Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura Kinga Hartmann otrzymała z rąk konsula generalnego RFN we Wrocławiu, Hansa Jörga Neumanna, dyplom uznania za jej wieloletnią pracę na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

Zwieńczeniem konferencji było wspaniałe wykonanie „Kwartetu na koniec czasu” Oliviera Messiaena przez belgijski zespół kameralny Het Collectief. Koncert został zorganizowany przez Ambasadę Królestwa Belgii w Polsce przy wsparciu belgijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Projekt: „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2014–2020.