Popularne tagi
Tagi

Mała szkatułka – długa historia

Mała szkatułka – długa historia

Kolejną cenną pamiątką, która trafiła do nas w ostatnich tygodniach jest mała szkatułka wykonana ze słomy. Na nasze ogłoszenie o zbiórce pamiątek po byłym obozie jenieckim Stalag VIII A odpowiedziała Pani pochodząca z Reichenbach i będąca świadkiem tamtych czasów. Historia tego małego pudełka jest ściśle związana z historią jej dziadków i francuskich jeńców wojennych, którzy zostali przydzieleni do pracy przymusowej w gospodarstwie jej dziadków.

Oto krótki fragment pochodzący ze wspomnień świadka:

„Mój dziadek Franz F. ( ur. 9.09.1882 r. w Züllichau/Sulików) posiadał małe gospodarstwo rolne o powierzchni ośmiu hektarów w Deutsch-Paulsfdorf. Ze względu na to, że był inwalidą nie został wcielony do Wehrmachtu. Do pomocy w gospodarstwie przywódca miejscowych chłopów przydzielił mu francuskiego jeńca wojennego. Aż do zakończenia wojny w gospodarstwie pracowało (kolejno) trzech francuskich więźniów: Maurice, Paul i jako ostatni Andreas, który przebywał w gospodarstwie w latach 1944 i 1945, gdzie u schyłku wojny spędzał również noce.

Szkatułkę ze słomy Andreas przywiózł do moich dziadków w 1944 roku. Z jego opowieści wynika, że rosyjscy jeńcy wojenni przebywający w dużym obozie (Stalag VIIIA w Görlitz-Moys – przyp. MMM) przekazali mu szkatułkę na wymianę. Została ona wymieniona na dwukilogramowy bochenek chleba. Moja babka Emilie (ur. 28.10.1881 r.) przekazała jeszcze w worku trochę jedzenia. Od tamtej pory pudełko stało się własnością mojej rodziny i zajmowało w niej honorowe miejsce.”

Serdecznie dziękujemy za przekazanie nam słomianej szkatułki oraz podzielenie się związanymi z nią wspommnieniami!

Rozmowę ze świadkiem historii przeprowadziła dr Klara-Maeve O’Reilly w ramach projektu INTERREG Polska – Saksonia 2014–2020 pn. „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.