Popularne tagi
Tagi

Leonard Grzegorek

Leonard Grzegorek

Sierżant Leonard Grzegorek urodził się 2.12.1903 roku w Mistrzewicach k. Sochaczewa.

Do niewoli dostał się w wyniku bitwy 12.09.1939 r. w Lasach Magnuszewskich w pobliżu miejscowości Augustów. Został tam ranny i zabrany do szpitala w Radomiu, skąd po 5 dniach trafił do Stalagu VIII A w Görlitz. Podczas 4 lat spędzonych w obozie pracował przymusowo przy rozładunku i załadunku wagonów, kopaniu rowów odwadniających łąki oraz w majątkach ziemskich przy różnych pracach gospodarskich. Warunki były różne. Zdarzało się, że w jednym majątku były dobre, a w innym bardzo złe,  nieludzkie. Życie obozowe było bardzo trudne. Niedostateczne wyżywienie, okropne warunki higieniczne, brutalne traktowanie, wyzwiska, przemoc ze strony komendantów, to sprawiło że Leonard Grzegorek podjął próbę ucieczki z obozu. W sierpniu 1940 roku uciekł do Czechosłowacji, 260 km od Görlitz jednak po 110 dniach został schwytany i ponownie osadzony w Stalagu.

Zapytany o życie kulturalne w obozie opowiada o działalności zespołu muzycznego oraz drużynie piłki nożnej.

Wspomina, że były też organizowane odczyty na tematy techniczne (lotnictwo) i o geografii.

W czasie niewoli korespondował z żoną, która mieszkała wtedy w Grodnie.

Wolność odzyskał w 1942 roku uciekając z obozu w Görlitz do miejscowości Pruszków.

 

Wspomnienia Leonarda Grzegorka przechowywane są w Archiwum CMJW w Łambinowicach – Opolu