Popularne tagi
Tagi

1 listopada – upamiętnienie ofiar Stalagu VIII A

1 listopada – upamiętnienie ofiar Stalagu VIII A

Listopad to czas zadumy i wspomnień o tych, którzy odeszli, a także refleksji nad przemijaniem życia. W tych szczególnych dniach pamiętajmy o Wszystkich, także więc o tych, którzy swoje życie zakończyli w niewoli, a ich szczątki spoczywają bezimiennie w masowych grobach.

Przypomnijmy, że w okresie funkcjonowania obozu jenieckiego Stalag VIIIA (lata 1939–1945) w dawnym Görlitz Ost (teren dzisiejszego Zgorzelca) przeszło przez niego około 120 tysięcy jeńców wielu narodowości. Niestety wielu z nich nie doczekało zakończenia działań wojennych. Szacuje się, że w czasie niewoli życie straciło w nim ok. 12 tys. żołnierzy.

Pamięć o ponad 10 tys. jeńcach Stalagu VIIIA spoczywających w zbiorowej mogile na leśnym cmentarzu, 28 jeńcach jugosłowiańskich pochowanych na zgorzeleckim cmentarzu parafialnym przy ulicy Cmentarnej oraz jeńcach innych narodowości w wielu do dzisiaj niezidentyfikowanych grobach niech będzie przestrogą dla przyszłych pokoleń przypominającą o okrucieństwie wojny.

Dziękujemy Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz IPN – Oddziałowi we Wrocławiu za wsparcie finansowe pozwalające na prowadzenie prac związanych z uporządkowaniem cmentarza jenieckiego i zachowanie pamięci o tym tragicznym miejscu.

Quelle: Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura